Educatie

Natuur- en duurzaamheidseducatie is een groeiende behoefte bij scholen.

In schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met educatie voor het primair onderwijs. In 2022 zijn we aanwezig geweest bij het directeurenoverleg van de scholen in Vijfheerenlanden om de behoefte te peilen van de scholen. De reacties waren  uitermate positief. Gemeente Vijfheerenlanden heeft op 9 mei 2023 besloten Groene Weelde drie jaar te subsidiëren voor de coördinatie.

De scholen willen wel zoveel mogelijk ontzorgd worden, daarom biedt Groene Weelde een basisassortiment van kant en klare lessen in leskisten. Voor het voortgezet onderwijs willen we in 2025 een basisaanbod aanbieden.

Ons lesaanbod is ingedeeld in zes domeinen die bij alle groepen aan bod komen:

  1. Natuur & Groen
  2. Voedsel & Gezondheid
  3. Water, Energie & Klimaat
  4. Grondstoffen & Afval
  5. Leerlijn Natuur-Cultuur
  6. Leerlijn Voedselbos (vanaf 2024-2025)

Bekijk ons lesaanbod

Techniek en Duurzaamheid

De leerlijn Talent, Techniek & Energie (TT&E) hebben we aangekocht van de Hanze Hogeschool in Groningen. Deze valt onder het domein Water, Energie & Klimaat, maar hier komen ook iets meer technische onderwerpen als magnetisme, stroomkringen en de energiemarkt aan bod.

 

Abonnement op leskisten voor basisscholen in Vijfheerenlanden
Voor €150,00 per schooljaar kunnen scholen van onze leskisten gebruik maken, die bestaan uit Kenniskisten, Doekisten en Ontdekkisten. Het abonnement is inclusief de kisten uit de leerlijn Talent, Techniek en Energie. We werken voor de leskisten met negen uitleenperiodes van twee à drie weken per schooljaar, rekening houdend met de schoolvakanties. Elke periode loopt van vrijdag tot vrijdag. Wij zullen de leskisten op die dag brengen en weer ophalen.

Het Aanbod van Groene Weelde is vrij in te zien op de NME-Gids, voor reserveren is een account noodzakelijk.

Reserveren kan op NME-Gids Educatieaanbod Groene Weelde

 

Basisscholen in de regio

Door bassischolen in de regio kan er ook gebruik gemaakt worden van ons aanbod. Zij betalen een tarief per leskist.

Voor vragen en/of het afsluiten van een NME-abonnement of school uit de regio? Mail het coördinatieteam via info@groeneweeldevhl.nl. We leggen je graag uit hoe het werkt!

 

Inhoud kenniskist Lievebeest