De NME-Gids staat open!

Aanbod Groene Weelde

Vanaf 21 augustus kunnen basisscholen in Vijfheerenlanden gebruik maken van ons aanbod op de NME-Gids.

De scholen willen zoveel mogelijk ontzorgd worden, daarom biedt Groene Weelde een basisassortiment van kant en klare lessen in leskisten. Daarnaast zijn er, op aanvraag, allerlei mogelijkheden om natuur- en duurzaamheidseducatie in je school in te zetten.

Voor het voortgezet onderwijs willen we in 2025 een basisaanbod aanbieden.

Ons lesaanbod is ingedeeld in zes domeinen die bij alle groepen aan bod komen:

  1. Natuur & Groen
  2. Voedsel & Gezondheid
  3. Water, Energie & Klimaat
  4. Grondstoffen & Afval
  5. Leerlijn Voedselbos
  6. Leerlijn Natuur – Cultuur
Techniek en Duurzaamheid ook in het abonnement

De leerlijn Talent, Techniek & Energie (TT&E) hebben we aangekocht van de Hanze Hogeschool in Groningen. Deze valt onder het domein Water, Energie & Klimaat, maar hier komen ook iets meer technische onderwerpen als magnetisme, stroomkringen en de energiemarkt aan bod. Voorafgaand aan het gebruik van de leerlijn wordt er in september of oktober een cursus door de Hanze Hogeschool verzorgd voor de NDE-contactpersoon of de leerkracht die deze lessen wil gaan geven op school.

 

Natuur-Cultuur

In deze leerlijn vind je nieuwe lessen op het snijvlak van natuur en cultuur. Dit aanbod is ook te boeken op onze NME-Gids, dit valt buiten het abonnement voor leskisten.

Deze natuur-cultuurlessen sluiten aan bij het aanbod van Groene Weelde en bij de Beeldende Leerlijn van BindkrachtVHL-Cultuur. Ze passen bij verschillende leskisten en bij de kerndoelen van het primair onderwijs en bestrijken verschillende cultuurdisciplines zoals: muziek, drama, beeldend en literatuur met hun specifieke doelen. Deze lessen hebben we door kunstvakdocenten laten ontwikkelen en ze worden ook door hen gegeven. Elke les heeft een belangrijke natuurcomponent en de lessen zijn ontwikkeld langs de vier hoofddomeinen van Groene Weelde.

De coördinatie en uitvoering ligt bij Groene Weelde en het aanbod is te vinden op onze website. De Cultuurcoaches van BindkrachtVHL nemen dit aanbod ook mee naar de scholen in hun gesprek. Aan deze lessen zijn kosten verbonden, in overleg met de cultuurcoaches kan er een aanvulling vanuit het CmK-budget ingezet worden.