Groene Weelde heeft subsidie!

Het college van B&W van gemeente Vijfheerenlanden heeft na een lang traject op 9 mei 2023 besloten voor drie jaar de coördinatie van NDE te subsidiëren. Gezien de korte tijd voor de aanvang van het nieuwe schooljaar starten we met een beperkt aanbod leskisten en lessen dat we gaandeweg schooljaar 2023-2024 uitbreiden. De financiering van de lesmaterialen komt uit diverse fondsen. NDE-centrum Groene Weelde valt onder het bestuur van Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden.

Projecten
Inmiddels zijn we vanaf januari 2023 al gestart met projecten zoals moestuinieren op de verlengde schooldag, workshops op atelier-dagen, Doe mee! en bso-workshops.