Educatie

Natuur- en duurzaamheidseducatie is een groeiende behoefte bij scholen.

In schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met educatie voor het primair onderwijs. In 2022 zijn we aanwezig geweest bij het directeurenoverleg van de scholen in Vijfheerenlanden om de behoefte te peilen van de scholen. De reacties waren  uitermate positief. Gemeente Vijfheerenlanden heeft op 9 mei 2023 besloten Groene Weelde drie jaar te subsidiëren voor de coördinatie.

De scholen willen zoveel mogelijk ontzorgd worden, daarom biedt Groene Weelde een basisassortiment van kant-en-klare lessen in leskisten. Voor het voortgezet onderwijs willen we in 2025 een basisaanbod aanbieden. Hiervoor doen we eerst een behoefteonderzoek.

Ons lesaanbod is ingedeeld in zes domeinen die bij alle groepen aan bod komen:

  1. Natuur & Groen
  2. Voedsel & Gezondheid
  3. Water, Energie & Klimaat
  4. Grondstoffen & Afval
  5. Leerlijn Natuur-Cultuur
  6. Leerlijn Voedselbos (vanaf 2025)

Bekijk ons lesaanbod

Techniek en Duurzaamheid

De leerlijn Talent, Techniek & Energie (TT&E) hebben we aangekocht van de Hanze Hogeschool in Groningen. Deze valt onder het domein Water, Energie & Klimaat, hier komen ook iets meer technische onderwerpen als magnetisme, stroomkringen en de energiemarkt aan bod.

 

Abonnement op leskisten voor basisscholen in Vijfheerenlanden
Voor €200,00 per schooljaar kunnen scholen van onze leskisten gebruik maken, die bestaan uit Kenniskisten, Doekisten en Ontdekkisten. Het abonnement is inclusief de kisten uit de leerlijn Talent, Techniek en Energie. We werken voor de leskisten met tien uitleenperiodes van twee à drie weken per schooljaar, rekening houdend met de schoolvakanties. Elke periode loopt van vrijdag tot donderdag/vrijdag. Wij zullen de leskisten op die dag brengen en weer ophalen.

Het Aanbod van Groene Weelde is vrij in te zien op de NME-Gids, voor reserveren is een account noodzakelijk. Aanmelden voor een abonnement + account kan via dit digitale inschrijfformulier.

Download ons jaarprogramma, klik op de foto.

Reserveren kan op NME-Gids Educatieaanbod Groene Weelde

 

Basisscholen in de regio

Door bassischolen in de regio kan er ook gebruik gemaakt worden van ons aanbod. Zij betalen een tarief per leskist of gastles.

Scholen in West Betuwe kunnen bij hun cultuurcoach informeren naar eventueel budget voor NME.

Voor vragen en/of het afsluiten van een NME-abonnement of school uit de regio? Meld je school aan via dit digitale inschrijfformulier.

 

Inhoud kenniskist Lievebeest