Periodiek schenken

Schenken met belastingvoordeel: meer geven, minder betalen

Groene Weelde is gebaat bij langdurige financiële steun. Tegenwoordig is het heel gemakkelijk om hier extra belastingvoordeel uit te halen. Als je een vast bedrag vastlegt in een schenkingsovereenkomst voor minimaal 5 jaar kan je je gift volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit houdt in dat je meer kan schenken, maar hetzelfde blijft betalen. En dat er dus meer projecten op Groene Weelde gerealiseerd kunnen worden met dezelfde gift.

 

Hoe regel ik dit?

Sinds 1 januari 2014 is tussenkomst van de notaris niet meer nodig. Je kan eenvoudig de schenkingsovereenkomst downloaden, invullen, ondertekenen en naar ons opsturen. Wij sturen een kopie terug voorzien van het transactienummer en RSIN-nummer dat je nodig hebt bij je belastingaangifte. Vanwege de administratieve werkzaamheden aan onze kant verzoeken we je een minimaal bedrag van €75 per jaar aan te houden.

 

Wat je nog moet weten:
  • De periodieke gift aan Groene Weelde is aftrekbaar omdat de Stichting Duurzaam Vijfheerenlanden, waar Groene Weelde onder valt, de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status van de Belastingdienst heeft.
  • De schenkingsovereenkomst loopt voor een periode van minimaal 5 jaar, maar liever nog langer. Na 5 jaar kan je per jaar opzeggen. De overeenkomst eindigt uiterlijk bij overlijden.
  • De gift loopt per belastingjaar, dit betekent dat het volledige bedrag van de genoemde gift voor 31 december van dat jaar op onze rekening moet staan om in aanmerking te komen voor belastingaftrekbaarheid.
  • Het bedrag wordt per automatische incasso afgeschreven. De machtiging eindigt na de afgesproken periode.

 

Hoe werkt het?

Het is heel eenvoudig een periodieke schenking in orde te laten maken. Wij helpen je graag. We maken het doneren met belastingvoordeel graag zo gemakkelijk mogelijk voor je. Heb je vragen over periodiek schenken? Mail ons via info@groeneweeldevhl.nl

Op een andere manier meehelpen?

stap 1

Download, vul en onderteken de schenkingsovereenkomst.

stap 2

Stuur het formulier naar: info@groeneweeldevhl.nl

stap 3

Groene Weelde stuurt je een ondertekend exemplaar voorzien van een transactienummer retour.

stap 4

Hiermee kun je bij je belastingaangifte het volledige bedrag van jouw schenking aftrekken.